Wist je dit over de geluidhinder van Schiphol?

November 01, 2023

Uit een analyse van de klachten over Schiphol die worden geregistreerd en geanalyseerd door het BAS, een onafhankelijke organisatie die meldingen registreert. Volgens hun rapport kwamen in 2022 ruim 340.000 meldingen binnen, afkomstig van 10.606 personen. 85 van die personen waren verantwoordelijk voor bijna de helft van de meldingen: 167.153. Ook binnen die groep van 85 is de verdeling scheef. Tien personen zorgen voor bijna de helft van de klachten van die groep: 78.399. En binnen die tien zorgde één individu voor bijna de helft van de klachten van die groep van tien: 34.898. Dus één persoon was goed voor ruim 10% van het totale aantal klachten van alle melders over het hele jaar. Die ene persoon woont overigens in Nijkerk, bijna 50 km van Schiphol. Dat bevestigt dat ook andere factoren dan geluidbelasting tot ernstige hinder én dus ook meldingen kunnen leiden. Het BAS heeft besloten de analyse te beperken tot een focusgroep: personen met 500 meldingen of minder. Het gemiddelde aantal meldingen per lid van die focusgroep bedroeg 16, tweemaal zoveel als voorgaande jaren. Waarom het afkappunt op 500 is gezet is niet duidelijk. Dus aan dit gemiddelde cijfer heb je niet veel. Wel zou een goede aanpak zijn om individuele gesprekken te gaan voeren, te analyseren wat bij een individu de hinder veroorzaakt en te kijken wat er gedaan kan worden om die te verminderen. Tegelijkertijd mag er ook aandacht zijn voor de 2,2 miljoen niet-klagende mensen die wonen in het gebied waar de meldingen vandaan komen. Een flink aantal van hen heeft waarschijnlijk geen problemen met wonen in dat gebied. Zie voor mogelijke beleidsopties de video ‘Krimp: klare onzin‘.
Bron column van Benno Baksteen in Luchtvaartnieuws.

Categories:blog