Duurzaam op reis: samenwerking met Climate Neutral Group

Duurzaam zakenreizen

Duurzaam zakenreizen is al jaren een onderwerp van gesprek in onze samenleving en dus ook bij veel ondernemingen. Uniglobe Travel is zich hiervan bewust en werkt daarom op het gebied van duurzaamheid samen met Climate Neutral Group. Ons doel is om enerzijds duurzame bewustwording te creëren bij onze klanten én hun de mogelijkheid te bieden hun CO2-uitstoot daadwerkelijk te compenseren

Boek je een vlucht via Uniglobe, dan rekenen wij uit wat je CO2-uitstoot is. Wij doen dat door je vluchtgegevens te koppelen aan de vernieuwde CNG Flight Carbon Calculater, waardoor je CO2-uitstoot nog nauwkeuriger wordt berekend én, als je dat wilt, direct kunt compenseren. Onze uitgebreide CO2-rapportage stelt je in staat om bij het opstellen van je reisbeleid bewuste maar vooral ook duurzame keuzes te maken. 

Gecertificeerde compensatie

Uniglobe Travel consolideert de CO2 uitstoot van de vluchten standaard voor al haar klanten via een mix van CNG gecertificeerd projecten. Wel zo makkelijk want dan hoef je zelf geen overeenkomst met CNG te sluiten. De projecten dragen bij aan Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en zijn gecertificeerd volgens de hoogst mogelijke internationale, geverifieerde standaarden. Als bedrijven besluiten om hun CO2 uitstoot via Uniglobe te compenseren, dan ontvangt men ter verantwoording jaarlijks achteraf een CNG certificaat. 

Voor 2022 is gekozen voor een mix van projecten in verschillende landen, te weten:

  • Cookstove projecten in Afrika en Azië: deze cookstoves helpen om ontbossing te bestrijden, de hoeveelheid broeikasgasemissies in de atmosfeer te verminderen en de gezondheid van mensen te verbeteren. Met hun slimme ontwerp gebruiken de cookstoves 40-60% minder hout en produceren ze minder rook. Door te investeren in de lokale productie en distributie van schonere, kostenefficiënte huishoudelijke cookstoves, dragen alle projecten meetbaar bij aan verschillende SDG’s en zijn ze Gold Standard gecertificeerd.
  • Bosprojecten over de hele wereld: met als doel: • Bescherming (conservation) • Herstel (reforestation) • Aanplant (afforestation) De projecten zijn getoetst aan de VCS-standaard en werken met ‘Improved Forestry Management’-systemen. Naast een vitale investering in de natuur, werken de projecten samen met lokale gemeenschappen. Ze zorgen voor werkgelegenheid en onderwijs, er worden boomkwekerijen opgezet en vaak wordt er ook infrastructuur aangelegd. Zo dragen ze bij aan verschillende SDG’s. Als gevolg hiervan worden de meeste projecten ook geverifieerd aan de hand van de community- en biodiversiteitsstandaard.
  • VCS ‘Renewable Energy’-projecten, zoals kleinschalige wind-, waterkracht- en zonne-energie. De windprojecten geven mensen in plattelandsgemeenschappen toegang tot schone energie zonder uitstoot van broeikasgassen te veroorzaken. Extra kleinschalige windparken, alleen mogelijk met koolstoffinanciering onder de VCS-standaard, verbeteren de toegang van de  lokale bevolking tot schone energie om koken op open vuur en verlichting op kerosine te vervangen. De windparken doen dat door groene energie op het lokale net te voeden, waardoor fossiele brandstoffen minder nodig zijn. Naast het verminderen van CO2-uitstoot verbeteren de windparken de energiezekerheid van mensen, stimuleren ze de lokale infrastructuur en creëren ze banen

 

 

FAQ

Wat houdt compensatie van uitstoot in?
Het compenseren van de vliegreizen betekent dat de schadelijke uitstoot van alle broeikasgassen die door vliegen worden veroorzaakt op een ander moment in de wereld wordt voorkomen doordat er geïnvesteerd wordt in duurzame energieprojecten en mensen lokaal toegang krijgen tot meer duurzamere energiebronnen. Met GreenSeat van Climate Neutral Group (CNG) worden alle broeikasgasemissies, inclusief CO₂, automatisch berekend voor elke vluchtboeking die je maakt. De kosten voor verrekening worden dan standaard op de reizigersfactuur vermeld. Dat geld wordt vervolgens geïnvesteerd in duurzame energieprojecten die ook een positieve bijdrage leveren aan de lokale bevolking in ontwikkelingslanden op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en betere levensomstandigheden.

Hoeveel kost het om de uitstoot van hun vliegreizen te compenseren?
CNG zal met je overleggen om inzicht te krijgen in de historische reizen en de geschatte CO₂-compensatie/ jaar. Vervolgens beslis je over een minimum en een maximum CO₂-compensatie die wordt afgenomen, en tegen welk tarief. Terwijl het voor de meeste organisaties tussen de 1% en 3% van de ticketprijs ligt, kunnen deze compensatiekosten ook afhangen van het aantal gevlogen kilometers en ticketprijs. Je kiest vervolgens een project dat wordt beheerd door CNG om aan bij te dragen. Voorbeelden van beschikbare projecten zijn te vinden op de CNG website.

Wat betekent Gold Standard?
Gold Standard is een kwaliteitsnorm voor het compenseren van projecten die aan de strengste criteria voldoen. Het label is in 2003 opgericht door een groep internationale niet-gouvernementele organisaties (ngo's), waaronder het Wereld Natuur Fonds. Het Gold Standard keurmerk wordt momenteel beheerd door een onafhankelijke partij, de Gold Standard Foundation. Projecten die zijn gecertificeerd met het Gold Standard-keurmerk produceren altijd schone energie, meestal in ontwikkelingslanden. Deze energie wordt opgewekt met zonnepanelen, waterkracht, windturbines, aardwarmte (aardwarmte) of biomassa. Het betreft duurzame energieprojecten in regio's waar in de meeste gevallen helemaal geen elektriciteit of gas beschikbaar zou zijn. Naast het produceren van schone energie is het bijdragen aan duurzame ontwikkeling een belangrijke voorwaarde. Het is van cruciaal belang dat de lokale bevolking profiteert van het project, bijvoorbeeld dat het banen creëert. De Gold Standard is ook de standaard die de Nederlandse overheid gebruikt om het klimaateffect van alle vliegreizen door overheidsfunctionarissen te neutraliseren.

Hoe garandeert CNG de kwaliteit van haar projecten?
De CNG projecten worden op verschillende momenten gecontroleerd door onafhankelijke organisaties. CNG heeft alleen VCS- en Gold Standard-projecten die voldoen aan strikte criteria en altijd extern worden geauditeerd. De hoeveelheid CO₂-reductie van elk project wordt gecontroleerd en gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsorganisaties zoals SGS of TÜV.

Wordt compensatie niet als "negatief" gezien?
Nee, het wordt door de overheid en grote organisaties als heel normaal gezien. Als je je naast compenseren inspant om actief te werken aan het verminderen van de CO their-uitstoot, dan is compenseren positief. Je hebt dan immers de volledige verantwoordelijkheid genomen voor je klimaatimpact. Door compensatie via de CNG-projecten vlieg je klimaatneutraal (of CO₂-neutraal) en help je de lokale bevolking op de projectlocatie: leefomstandigheden en gezondheid verbeteren structureel en kansen op een beter economisch leven nemen toe naarmate het inkomen stijgt en er meer tijd en geld is is voor training.

Hoe kan ik groener reizen?
Groener reizen is natuurlijk meer dan alleen het compenseren van emissies. Wil je echt groen reizen, dan is de keuze voor een groener vervoermiddel ook belangrijk. Als je opties hebt, bijvoorbeeld de keuze tussen het vliegtuig of de trein, dan kun je het vervoermiddel kiezen dat de minste uitstoot veroorzaakt. Als het om vliegen gaat, kan men minder CO₂ uitstoten door te kiezen voor een directe verbinding. Wellicht valt er veel klimaatwinst te behalen op zakelijk en woon-werkverkeer over de weg. Welk vervoermiddel je ook kiest, ze stoten bijna altijd CO₂ uit. Het blijft daarom belangrijk om vervolgens de rest van de CO₂-uitstoot te compenseren.