Zakelijke reizen na de pandemie

March 09, 2022

Met de snel opengaande samenleving zullen ook zakelijke reizen weer terugkeren. Over de mate waarin lopen de meningen uiteen. Het lijkt erop dat de luchtvaart z’n glans en populariteit wat aan het verliezen is. Ook in politiek Den Haag gaat het alleen over duurzaamheid en minder vliegbewegingen. Slaan we door in vliegschaamte? Menig bedrijf zegt dat er minder gevlogen gaat worden en wel tot 25%. Dat zegt vooral iets over het reisgedrag bij deze bedrijven voor de pandemie. Waren die zakelijke vliegreizen dan wel essentieel?

De trein wint weliswaar terrein, maar een zakelijke trip naar Duitsland of België kan net zo goed met de auto. Vreemd genoeg wordt de vergelijking met de auto niet meer gemaakt. Gesteld wordt dat de trein de voorkeur heeft voor reizen tot 700 kilometer. De trein is een goed alternatief voor het vliegtuig als er sprake is van een directe internationale verbinding van/naar Nederland. De trein naar Londen als dag randverbinding wint het nog niet van vliegtuig. Dan is er toch een overnachting nodig en hoe duurzaam is dat, los van de extra kosten?      

Laat de luchtvaartindustrie vooral investeren in stillere en zuinige motoren en vooral ook schonere vliegtuigen; denk aan synthetische kerosine en biobrandstof. Dit lijkt ons sneller en goedkoper om CO2 neutraal te worden dan het aanleggen van een nieuwe spoorwegnetwerken. Maar laten we alvast wel het bestaande spoor in Europa beter gaan benutten.   

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar wij zijn zo’n beetje klaar met videobellen. Het onderhouden van je netwerk, ook intern, via beeldbellen is verre van optimaal, los van technische haperingen. Natuurlijk is videobellen meer dan alleen een telefoontje, maar zakendoen via een videoverbinding
is niet ideaal en al helemaal niet op de langere termijn.  
Er zijn in het verleden wel studies gedaan waaruit bleek dat een zakelijke reis een positief rendement oplevert voor een bedrijf. In welke mate laat zich lastig te becijferen en zal per bedrijf verschillend zijn. Laten we aannemen dát er meerwaarde wordt gecreëerd, dan gaat dit verder dan uitsluitend geld. Er is ook een maatschappelijke effect van zakelijke reizen. Het bindt medewerkers aan je bedrijf, want het is gewoon leuk om op reis te gaan. Om relaties te ontmoeten in hun eigen land en omgeving. Om de dynamiek en de energie van het persoonlijk contact te ervaren. Oog in oog staan met de klant en samen wat eten en drinken. Immers duurzame relaties bouw je niet op via een beeldscherm, net zo min als vertrouwen. Een ander aspect is dat als je niet meer persoonlijk op reis gaat en aan tafel zit, er zomaar een vacuüm kan ontstaan en je concurrent wel de moeite neemt om op reis te gaan.  

Zakelijke reizen zijn natuurlijk niet weg te denken. Het zou ons niets verbazen als we weer een piek krijgen in zakelijke reizen, deels als inhaalslag voor de afgelopen twee jaren maar ook om de verwaarloosde contacten weer aan te halen. Of we volledig terug gaan naar het oude normaal ligt vooral aan de aard van de onderneming en de noodzaak om te moeten reizen. Logisch dat er nog kritischer gekeken gaat worden of een reis wel essentieel is. Met andere woorden; “zakelijk wordt nog meer noodzakelijk”. Maar is het niet zo dat dit altijd al zo had moeten zijn?

Categories:uniglobe travel