Nederlands bedrijfsleven bezorgd over toekomst luchtvaart

September 15, 2022

Het Nederlandse bedrijfsleven is bezorgd over de toekomst van de luchtvaart in Nederland, nu het kabinet het aantal vluchten op Schiphol wil begrenzen tot maximaal 440.000 per jaar. Ook in de Tweede Kamer leven er nog veel vragen. 

Verkeersminister Mark Harbers kreeg vanuit politiek Den Haag al veel vragen over zijn besluit, en ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ongerust. Die zien weliswaar de noodzaak tot geluidsreductie en verduurzaming van de luchtvaart, maar hebben grote zorgen over de impact van het voorgenomen besluit op de kansen om internationaal succesvol te kunnen ondernemen en de toekomst van luchtvaart in Nederland. “De combinatie van Schiphol en KLM verbindt ons met alle werelddelen en dit is een kostbaar bezit voor onze economie en voor allerlei ondernemers”, zo luidt het. “We moeten vooral versneld verduurzamen. Daar ligt de sleutel.”

Verder mist volgens de organisaties een degelijke en integrale juridische analyse bij het besluit. “Luchtvaart is bij uitstek een internationaal rechtelijk georganiseerde markt, met veel complexe internationale verplichtingen, waardoor maar de vraag is of dit allemaal kan zoals nu voorzien door het kabinet.”

Een tweede punt van zorg is dus het gebrek aan inzicht in de gevolgen van het besluit op de bredere economie. “Het krimpbesluit heeft impact op het bestemmingennetwerk en de capaciteit van de luchtvrachthub van Schiphol. Voor onze welvaart en de kwaliteit van het bestemmingennetwerk en de luchtvracht moet eerst de impact van het voorgenomen besluit op ons vestigingsklimaat en (internationaal) verdienvermogen glashelder zijn”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Als er steeds weer grote beleidswijzigingen plaatsvinden, zoals de afgelopen jaren het geval was, wordt de toekomst voor de bedrijven in de sector steeds onvoorspelbaarder zo geven tal van ondernemingen aan. “Het risico op desinvesteringen in productiecapaciteit en de verduurzaming ervan wordt daarmee steeds groter en dat schrikt af”, menen de ondernemingsorganisaties. Op 6 oktober is er een debat luchtvaart waarin de minister en de Tweede Kamer met elkaar spreken over onder andere dit besluit.   
 

Categories:reisnieuws