Kortgeding; geeft de rechter een krimp? 

March 22, 2023

Schiphol is een van de belangrijkste luchthavens ter wereld en is van groot economisch belang voor Nederland. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er plannen zijn om de luchthaven te laten krimpen in vliegbewegingen. Terwijl de wereldwijde vraag naar vliegreizen de komende jaren nagenoeg verdubbelt.  

Een krimpende luchthaven zou een klap betekenen voor de Nederlandse economie. De luchthaven is goed voor duizenden banen en zorgt voor miljarden aan inkomsten. Als Schiphol krimpt, dan betekent dat een verlies van banen en inkomsten.

Daarnaast is Schiphol van groot belang voor de internationale bereikbaarheid van Nederland. Door de goede verbindingen met de rest van de wereld is het voor Nederlandse bedrijven mogelijk om zaken te doen met buitenlandse partners. Maar ook voor buitenlandse bedrijven om zich in Nederland te vestigen. Beide zijn van groot belang voor de Nederlandse economie en moeten worden behouden. 

Het routenetwerk en de hub-functie van Schiphol is in geding. Er dreigt een waterbedeffect. Door de krimp in vliegbewegingen zullen reizigers uitwijken naar omliggende luchthavens, extra aangemoedigd door aangekondigde hoge vliegbelastingen. Overstappen gebeurt straks voornamelijk nog in het Midden-Oosten. Internationaal wordt er geen mijl minder om gevlogen.   

Een ander argument tegen de krimp van Schiphol is dat het in strijd zou zijn met EU-verordening 598/2014. Zonder stevige onderbouwing zou Schiphol volgens deze verordening niet mogen krimpen.
Ook internationale luchtvaartverdragen kunnen niet aan de kant worden geschoven. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering deze juridische aspecten lijkt te negeren.

Tegelijkertijd zal er een ‘balanced approach’ moeten worden gehanteerd bij het geluidsmanagement op Schiphol. Dit betekent dat er rekening moet worden gehouden met omwonenden, maar ook met de economische en sociale voordelen van de luchthaven. Door Schiphol duurzaam te laten groeien kan er op een evenwichtige manier worden omgegaan met het geluidsmanagement.

De luchtvaart is een internationale business en een gelijk speelveld zorgt voor gezonde concurrentie. De luchtvaartsector investeerde al honderden miljoenen in verduurzaming (schoner/stiller) en zal dat de komende jaren blijven doen. Een Nederlandse krimpagenda past daar niet bij. Immers investering in de duurzame transitie kost geld. Met belangstelling wordt daarom uitgekeken naar de uitkomst van het kortgeding van internationale luchtvaartmaatschappijen en IATA tegen de Nederlandse staat om deze plannen van tafel te krijgen. 

Categories:uniglobe travel