Geluidsreductie

June 27, 2023

De KLM groep (inclusief Transavia, Martinair en KLM Cityhopper) diende recentelijk een plan in bij het ministerie van I&W om geluidsreductie te realiseren. Dit plan omvat drie hoofdpunten:

  • De komende jaren 6 tot 7 miljard euro investeren in nieuwe vliegtuigen die stiller, schoner en zuiniger zijn. Deze nieuwe toestellen zijn gemiddeld 50 procent stiller dan de vliegtuigen die ze vervangen;

  • Slimmere processen introduceren om stiller te vliegen. Door bijvoorbeeld andere uitklim- en naderingsprocedures te gebruiken, kan de totale geluidshinder voor omwonenden aanzienlijk verminderd worden;

  • Aanpassing vluchtschema's, zodat 's nachts de stilste vliegtuigen worden ingezet. Hogere havengelden opleggen aan lawaaiige vliegtuigen in vergelijking met stille toestellen. Op deze manier worden alle maatschappijen die op Schiphol opereren gestimuleerd om bij te dragen aan het beperken van hinder door gebruik te maken van de stilste vloot;