Geluidsbelasting versus geluidshinder

December 14, 2022

De reductie van 60.000 vliegbewegingen voor Schiphol in 2023 blijkt niet haalbaar. Een gefaseerde reductie wordt nu bekeken, waarbij zelfs gesproken wordt over uitstel tot november 2024. De belangrijkste reden om over te gaan tot krimp zou te maken hebben met geluidshinder voor de leefomgeving. In een recente video van Benno Baksteen (voormalig piloot) gaat hij in op de verschillen tussen geluidsbelasting en geluidshinder.

Geluidbelasting afgenomen
Nu blijkt dat geluidsbelasting rondom Schiphol de laatste jaren sterk is afgenomen o.a. door stillere vliegtuigmotoren en andere aanvliegroutes. Opmerkelijk is dat de geluidshinder niet afneemt. In tegenstelling tot geluidsbelasting is geluidshinder niet objectief te meten. Immers het betreft hier een individuele, persoonlijke ervaring. De video geeft hierover een goede uitleg en een genuanceerde kijk op dit onderwerp, ook in vergelijking met andere Europese luchthavens. De moeite waard om te bekijken.

Luchthaven Lelystad
Overigens sijpelen de berichten door dat de politiek (Harbers) voornemens is om de Luchthaven Lelystad in 2024 te openen. Wel moet de natuurvergunning op orde zijn en moeten aanvliegroutes aangepast worden, dat laatste is een taak van de overheid. Al met al nog een flinke slag om de arm.

Op langere termijn sluit Den Haag niet uit dat Schiphol weer mag groeien. Deze groei moet duurzaam verlopen (schoner en stiller). Men bevestigt hiermee dat de luchtvaart de beste papieren heeft om te verduurzamen en daar zal niemand op tegen zijn.

De herziening van het Europese luchtruim (Single European Sky) geeft een ca. 10% reductie van de CO2 uitstoot. Dit lijkt op laag hangend fruit. Kennelijk niet, want hier wordt al jaren over gesproken maar de landen komen er onderling niet uit. Teveel nationalistische belangen wellicht?

Categories:reisnieuws