Over krimp

September 22, 2023

De 2e kamer heeft de krimp van Schiphol naar 452.000 vliegbewegingen per jaar niet-controversieel verklaard. Wel controversieel is de opening van luchthaven Lelystad en de uitbreiding/aanpassing van aanvliegroutes. Dat is jammer want dit zijn juist zaken die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing. Bijvoorbeeld door een betere spreiding van aanvliegroutes en verdeling van vliegbewegingen over meerdere luchthavens.

De luchtvaart is een internationale business. De wereldwijde vraag naar vliegtuigstoelen neemt de komende jaren sterk toe. Met de krimpplannen voor Schiphol bewegen we ons in een tegenovergestelde richting. We verlaten hiermee het gelijke speelveld wat te koste zal gaan van onze internationale concurrentiepositie.  

Laten we stoppen met het beteugelen van de luchtvaart in Nederland met krimpmaatregelen die gebaseerd zijn op data uit 2014. We hebben daarnaast nog te maken met een lopende procedure bij de cassatierechter, EU-wetgeving (Balanced Approach procedure) en internationale luchtvaartverdragen (o.a. Open Skies met de USA ). Die kunnen niet terzijde worden geschoven. Wij voorzien een harde landing maar wel in een juridisch moeras. Laten we voorzichtig zijn dat we niet versneld afbreken wat we in ruim 100 jaar hebben opgebouwd.

Categories:reisnieuwsblog